Synagoge Winsum

Stichting Behoud Synagoge Winsum     synagoge logo

Filmhuis Winsum

In de periode oktober tot en met mei organiseert 'Filmhuis Winsum' onder auspiciën van de culturele commissie SKKW een maandelijks filmprogramma op de vrijdagavond in de voormalige synagoge van Winsum. Veelal vallen de filmavonden in de tweede week van de maand. U kunt plaatsen reserveren via de mail en op verzoek wordt het filmprogramma u ook per mail toegestuurd. De kleine zaal biedt ruimte aan veertig zitplaatsen en is op de vrijdagavond een halfuur voor aanvang geopend. Vanaf een kwartier voor aanvang kunt u er ook terecht voor koffie, thee en andere consumpties.

 

 N.A. de Vries lezing op 29 mei a.s. (14.30 uur, nog onder voorbehoud)
 
Mede namens de Stichting Een Joodse Erfenis verzorgt Stefan van der Poel een lezing in de voormalige synagoge in Winsum. Onderwerp: Herinneringscultuur in Groningen in verband met de Holocaust. Eventueel wordt bij grote belangstelling uitgeweken naar de Obergumer Kerk. Zijn boek "Lege Plekken" over Groningen en zijn Joodse Stadjers is na de lezing aan te schaffen (tegen contante betaling).
 
 
 
STM 5780 STM 5434 HDR