Synagoge Winsum

Stichting Behoud Synagoge Winsum

Buurthuis

De gebruiksruimte is na restauratie kleiner dan voorheen. De keukenvoorziening wordt onder de vrouwengalerij aangebracht. De zaal is 5 x 7 meter.

Overleg is vooraf geweest om de zaal te gebruiken voor Noordakkoord en de historische vereniging. Van de toezeggingen is slechts een deel terechtgekomen.

De zaal wordt thans wekelijks een middag gebruikt door een opgerichte bridgeclub, evenals twee middagen door Noordakkoord. Voor het overige zijn er specifieke dagen van huur door omwonenden.
Voor verhuur melde men zich bij de beheerder: 0595 44 2764

 

De Buurthuisfunctie

Hiermee wordt bedoeld de voortzetting van de vroeger activiteiten, met name de verhuur aan buurtvereningen voor vergaderingen, aan toneelclubs voor repetities, aan belastingservice door vakbonden,aan ouderen voor een verjaardagsreceptie.
Het bestuur van de synagoge heeft in de ochtenduren als proef de synagoge op vier werkdagen per week opengensteld als buurthuis.
Doelgroep warn mensen die niet meer aan het economisch verkeer kunnen deelnemen en de ouderen binnen de dorpsgemeenschap. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, gingen we dit najaar uit van een programma van 12 x 4 ochtenden met een persoonlijke bijdrage van 1 euro per keer per persoon.
Er werd per dag in de week een activiteit ontwikkelen, om zoveel mogelijk mensen te trekken. De keuze van de activiteiten worden in overleg met gemeente, buurt- en andere verenigingen vastgesteld.

De activiteiten waren:

  • maandag computer en internetproblemen
  • dinsdag deels geen thema, deels gezelschapspelen
  • woensdag een naaldwerkgroep
  • donderdag boekenruil en verkoop van kinderboek door Kinderboek Cultuurbezit

 

Het Resultaat
Er kwamen te weinig bezoekers. Dankzij de gastvrouw / gastheren is de openstelling gehandhaafd. Wel is een naaldwerkgroep in de synagoge aan het werk gegaan, waardoor een nieuwe vast huurder op woensdag ochtend 1 x per 14 dagen is ontstaan.

We overwegen volgend jaar rond de lente een nieuwe proef te nemen.

Synagoge Winsum © 2013 by NLvdW Frontier Theme